Facebook Instagram Twitter Youtube

Edukacja sportowa 
i zdrowotna

Ważnym celem przedszkola jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, a także kształtowanie umiejętności czytania i przygotowanie do nabywania umiejętności pisania.

Dlatego w przedszkolu Baby Planet każdego dnia prowadzimy podstawowe zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczo-ekologicznej, komunikacyjnej, społecznej, plastycznej, muzycznej i zdrowotnej.

Dziecko uczy się poprzez odkrywanie i przeżywanie. Odpowiednio prowadzone przez nauczyciela potrafi samodzielnie pokonywać trudności. W procesie dydaktycznym nauczyciele przedszkola pracują nie tylko metodami tradycyjnymi. Chętnie i często korzystają z metod aktywizujących.


WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej odbywa się dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzą nasi wykwalifikowani nauczyciele i logopeda.


DZIECIĘCA MATEMATYKA, ZAJĘCIA LEGO, KODOWANIE, OZOBOTY

Metodę w edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, zajęcia wykorzystaniem klocków Lego oraz warsztaty z kodowania i zajęcia z ozobotami wprowadzają do przedszkolu codziennie Pani Sandra, Ania i Nicola. Zabawy z matematyką, LEGO i kodowaniem rozwijają uzdolnienia matematyczne dzieci oraz ich orientację przestrzenną. Wspomagają kształtowanie świadomości własnego ciała i niewerbalne porozumiewanie się. Ćwiczenia rozwijają zdolności do rozpatrywania otoczenia z własnego punktu widzenia, z punktu widzenia drugiej osoby, jak również w odniesieniu do wybranego obiektu. Wspomagają one orientowanie się na kartce papieru z perspektywą posługiwania się planem i mapą.


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I MUZYCZNO-RYTMICZNE

Zajęcia muzyczne z elementami rytmiki są niezwykle istotne na tym etapie rozwoju dziecka. W trakcie ćwiczeń ruchowych przy muzyce kształtuje się nie tylko wrażliwość muzyczna, ale też rozwija wyobraźnia i słownictwo. Zajęcia wpływają na rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny dzieci. W trakcie warsztatów plastycznych przedszkolaki używając różnych technik artystycznych, ćwiczą koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnię, doskonalą sprawność manualną, kształtują wrażliwość estetyczną. Zajęcia są idealną okazją do wyrażania emocji. Zróżnicowane pod względem trudności i tematyki wspierają kreatywność, indywidualizm i pomysłowość przedszkolaków. Prowadzone są codziennie.


PRZYJACIELE ZIPPIEGO

To program promujący zdrowie i odporność psychiczną małych dzieci. Z naszymi przedszkolakami „na emocjach” pracuje raz w tygodniu Joanna Szczecińska, dyrektor przedszkola i nauczyciel z wieloletnim stażem.

1 + 1 = 2! No to liczmy dalej!

Lubimy się chwalić tak jak lubimy nasze przedszkola!
Poniżej kilka faktów przedstawionych w liczbach.

34 osoby

łączna liczba naszego personelu

3000m2

taką powierzchnią dysponujemy

14

salek edukacyjnych

Zapisz się
do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami