Facebook Instagram Twitter Youtube

I

FUNDACJA LET’S GO W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020R. DO 30 LISTOPADA 2021R. REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.


NR RPSL.11.01.03-24-04EA/19 PN. „MALI ODKRYWCY (GRUPA 1) W BABY PLANET W KATOWICACH”
 

CEL GŁÓWNYM PROJEKTU:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI POPRZEZ UTWORZENIE 20 NOWYCH MIEJSC FACHOWEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, W TYM RÓWNIEŻ DZIECI Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2 OS. W NOWOUTWORZONEJ PLACÓWCE NA TERENIE MIASTA KATOWICE W OKRESIE OD 01.10.2020R. -30.11.2021R. PROJEKT ZAKŁADA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ I DOPOSAŻENIE PLACÓWKI, WPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI, PODNIESIENIE KWALIFIKACJI 1 NAUCZYCIELA ORAZ WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY OWP.


PLANOWANE EFEKTY:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W KATOWICACH POPRZEZ UTWORZENIE 20 NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 376 662,50 ZŁ.
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE: 320 163,12 ZŁ.
 


II

FUNDACJA LET’S GO W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020R. DO 30 LISTOPADA 2021R. REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.


NR RPSL.11.01.03-24-04EB/19 PN. „MALI ODKRYWCY (GRUPA 2) W BABY PLANET W KATOWICACH”
 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI POPRZEZ UTWORZENIE 20 NOWYCH MIEJSC FACHOWEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, W TYM RÓWNIEŻ DZIECI Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2 OS. W NOWOUTWORZONEJ PLACÓWCE NA TERENIE MIASTA KATOWICE W OKRESIE OD

01.10.2020R.-30.11.2021R. PROJEKT ZAKŁADA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ I DOPOSAŻENIE PLACÓWKI, WPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI, PODNIESIENIE KWALIFIKACJI 1 NAUCZYCIELA ORAZ WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY OWP.

PLANOWANE EFEKTY:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W KATOWICACH POPRZEZ UTWORZENIE 20 NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 376 662,50 ZŁ.
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE: 320 163,12 ZŁ.
 


III

FUNDACJA LET’S GO

REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:PN. „KOLOROWY ŚWIAT”-WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU „BABY PLANET” W SOSNOWCU.
 

NR RPSL.11.01.03-24-02B9/19
 

CELEM PROJEKTU JEST: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Z ROZBUDOWANĄ OFERTĄ DIAGNOSTYCZNĄ W POWIECIE SOSNOWIECKIM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W OKRESIE OD 01.09.2020R. DO 29.11.2021R.

CEL BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ: ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W SOSNOWCU I OKOLICACH POPRZEZ REALIZACJĘZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA 90 DZIECI, W TYM 6 DZIECI Z ORZECZENIEM OPOTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, DOPOSAŻENIE PLACÓWKI WNIEZBĘDNE POMOCE ORAZ PODNIESIENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI.

PLANOWANE EFEKTY:

ROZSZERZENIE OFERTY PRZEDSZKOLA O ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: STYMULUJĄCE ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY, KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE CO PRZYCZYNI SIĘ DO WZROSTU DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 402 467,12 ZŁ

WARTOŚĆ PROJEKTU: 473 490,73 ZŁ

1 + 1 = 2! No to liczmy dalej!

Lubimy się chwalić tak jak lubimy nasze przedszkola!
Poniżej kilka faktów przedstawionych w liczbach.

34 osoby

łączna liczba naszego personelu

3000m2

taką powierzchnią dysponujemy

14

salek edukacyjnych

Zapisz się
do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami