I

FUNDACJA LET’S GO w okresie od 1 października 2020r. do 30 listopada 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


nr RPSL.11.01.03-24-04EA/19 pn. „Mali odkrywcy (grupa 1) w Baby Planet w Katowicach

Cel głównym projektu:

Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci poprzez utworzenie 20 nowych miejsc fachowej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym również dzieci z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności 2 os. w nowoutworzonej placówce na terenie Miasta Katowice w okresie od 01.10.2020r. -30.11.2021r. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń i doposażenie placówki, wprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, podniesienie kwalifikacji 1 nauczyciela oraz wydłużenie godzin pracy OWP.


Planowane efekty:

Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Katowicach poprzez utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych.

Wartość projektu: 376 662,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 320 163,12 zł.

II

FUNDACJA LET’S GO w okresie od 1 października 2020r. do 30 listopada 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


nr RPSL.11.01.03-24-04EB/19 pn. „Mali odkrywcy (grupa 2) w Baby Planet w Katowicach

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci poprzez utworzenie 20 nowych miejsc fachowej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym również dzieci z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności 2 os. w nowoutworzonej placówce na terenie Miasta Katowice w okresie od

01.10.2020r.-30.11.2021r. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń i doposażenie placówki, wprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, podniesienie kwalifikacji 1 nauczyciela oraz wydłużenie godzin pracy OWP.

Planowane efekty:

Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Katowicach poprzez utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych.

Wartość projektu: 376 662,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 320 163,12 zł.

III

Fundacja LET’S GO

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:pn. „Kolorowy świat”-wyrównanie szans edukacyjnych w przedszkolu „Baby Planet” w Sosnowcu.

nr RPSL.11.01.03-24-02B9/19

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z rozbudowaną ofertą diagnostyczną w powiecie sosnowieckim dla dzieci w wieku przedszkolnym w okresie od 01.09.2020r. do 29.11.2021r.

Cel będzie realizowany poprzez: zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Sosnowcu i okolicach poprzez realizacjęzajęć dodatkowych dla 90 dzieci, w tym 6 dzieci z orzeczeniem opotrzebie kształcenia specjalnego, doposażenie placówki wniezbędne pomoce oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Planowane efekty:

Rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia specjalistyczne: stymulujące rozwój psychoruchowy, korekcyjno-kompensacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne co przyczyni się do wzrostu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 402 467,12 zł

Wartość projektu: 473 490,73 zł