Akademia zajęć pozalekcyjnych

Kids Academy rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Tworząc bowiem atmosferę przygody, wyzwalamy w nich ciekawość świata i twórcze myślenie. Dzieci odkrywając, słuchając, poszukując odpowiedzi i przeprowadzając eksperymenty w Kids Academy pogłębią wiedzę z różnych dziedzin nauki i sztuki. Łącząc merytorykę i edukację z warsztatami, zorganizujemy sytuacje i zasymilujemy problemy, które pomogą dzieciom rozwinąć ich zdolności i odkryć własne pasje. Zdobyta w Akademii wiedza ułatwi im naukę w szkole.

Kids Academy, czyli Dziecięca Akademia Możliwości

Kids Academy to uniwersytet dla dzieci powołany do życia w Sosnowcu. Działa w systemie semestralnym. Każdy semestr obejmuje cotygodniowe aktywne warsztaty w laboratoriach i pracowniach multimedialnych oraz zajęcia plenerowe w miejscach związanych z tematyką warsztatów. Nasi studenci rozwijają wiedzę związaną z nowoczesną technologią, matematyką, programowaniem, kulturą, sztuką, psychologią, sportem i lingwistyką w poszczególnych wydziałach:

ART&DESIGN – Wydział humanistyczno-artystyczny

STEM – Wydział Ścisły,

LANGUAGE ARTS – Wydział językowy,

HEALTH&SPORT – Wydział sportowy.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia do KidsAcademy: TUTAJ

Nie ze szkolnej ławki – program edukacyjny z LEGO

Zajęcia w ramach Kids Academy prowadzone są w oparciu o program edukacyjny z Lego Education. Pozom ich trudności dostosowany jest do wieku studentów Kids Academy. Poza głębokimi inspiracje klockami Lego, każde spotkanie ma charakter interaktywny – jest połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych, wizualizacji multimedialnej i publicznej prezentacji wyników.

W roli programisty – czego uczy Kids Academy?

Częstym punktem zajęć w KidsAcademy są quizy, turnieje, symulacje i różne formy rywalizacji. Zajęcia prowadzone są przez: kreatywnych nauczycieli, instruktorów certyfikowanych, wykładowców, ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

Podczas warsztatów mali studenci wcielają się w rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów, programistów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019

 • FIRST STEP (dla dzieci 1,5-3 lat) – zajęcia przeznaczone dla dzieci najmłodszych (od 1,5 do 3 lat), stymulujące rozwój emocjonalny, intelektualny i przygotowujące do rozpoczęcia edukacji w przedszkolu realizowane w ramach wydziałów KidsAcademy przy wsparciu Przedszkola językowo-sportowego Baby Planet.

W ramach FIRST STEP: zajęcia artystyczno-sensoryczne, umuzykalniające, grafomotoryczne i sportowe-ogólnorozwojowe. Dzieci uczestniczą w zajęciach pod opieką osoby dorosłej.

 • NEXT STEP – START TO SCHOOL (dla dzieci 5-8) – zajęcia popołudniowe w tygodniu.

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dzieci klas 1-3 zachęcające do nauki matematyki, programowanie oraz czytania i budowania pewności siebie.

Zajęcia w ramach NEXT STEP realizowanie są w dwóch blokach:

– LEARN TO MATH – rozwijające umiejętności matematyczne, orientacji przestrzennej i logicznego myślenia, z elementami robotyki i programowania. Program obejmuje warsztaty MATEMATYKI, z LEGO, OZOBOTAMI, KODOWANIEM.

– LEARN TO READ – rozwijające umiejętność czytania, czytania ze zrozumieniem, budowania wypowiedzi, prezentacji oraz pisania niezbędnych do budowania w dziecku przekonania o własnych możliwościach i pewności siebie. Program obejmuje warsztaty WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA, z LEGO, OZOBOTAMI, z elementami logopedii.

WYDZIAŁ TECHNOLOGICZNY „STEM”

Zajęcia w pracowni STEM rozwijające zainteresowania i możliwości dzieci w zakresie robotyki, programowani, kodowania, nowoczesnych technologii, architektury i matematyki:

 • WARSZTATY LEGO (dla dzieci od 5 do 10 lat)
 • WARSZTATY Z OZOBOTAMI (dla dzieci od 5 do 10 lat)
 • WARSZTATY KODOWANIA (dla dzieci od 5 do 10 lat)
 • WARSZTATY MATEMATYCZNE (dla dzieci od 5 do 10 lat).

WYDZIAŁ JĘZYKOWY – LANGUAGE ARTS

Wydział językowy rozwija w dziecku umiejętności humanistyczne, uczy porozumiewania się, budowania spójnych wypowiedzi, czytania, czytania ze zrozumieniem, wrażliwości na sztukę i literaturę:

 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA (dla dzieci 5-8 lat) – zajęcia metodą symultaniczno-sekwencyjną dr. Jagody Cieszyńskiej.
 • KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (dla dzieci 5-12 lat) – zajęcia w ramach grup wiekowych i możliwości językowych dzieci.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY – ART&DESIGN

Wydział rozwijający wrażliwość artystyczną dziecka:

 • WARSZTATY ARTYSTYCZNO-SENSORYCZNE (dla dzieci w wieku 5-8 lat) – zajęcia wykorzystujące różne techniki plastyczne oraz różne materiały i produkty. Podczas tych zajęć nie boimy się ubrudzić, rozwijamy potencjał twórczy. Zajęcia idealne dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
 • WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE (dla dzieci w wieku 5-8 lat) – zajęcia rozwijające wrażliwość muzyczną.

WYDZIAŁ SPORTOWY – HEALTH&SPORT

Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, budujące w dziecku pewność siebie, świadomość własnego ciała, działania w grupie, uczące zasad fair play, zdrowej rywalizacji:

 • PIŁKA NOŻNA (dla dzieci 5-10 lat)
 • JUDO (dla dzieci 5-10 lat)
 • ENERGY+ (dla dzieci 5-10 lat) – zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające prawidłowy rozwój ciała i utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia realizowanie na sali interaktywnej do ćwiczeń sprawnościowych i siłowych.
 • MINDFULLNESS z elementami JOGI (dla dzieci 5-10 lat)
 • TENIS ZIEMNY (dla dzieci 5-10 lat)
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA (dla dzieci 4-10 lat).

Kids Academy to idealne miejsce dla dzieci, których rodzice dbają o rozwój intelektualny, emocjonalny i twórczy. To miejsce, w którym uczniowie, mogą dobrze wykorzystać czas po lekcjach oraz miejsce, w którym rodzice znajdą opiekę nad swoimi dzieci – zarówno w wieku PRZEDprzedszkolnym, przedszkolnym oraz szkolnym.

Startujemy 16.09.2019 r.!

ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA ZAJĘCIA W KIDS ACADEMY: TUTAJ.

Chcesz znać szczegóły? Zadzwoń pod numer 515 022 207.