Przedszkolne zajęcia AquaKids realizowane są dwa razy w tygodniu. Przedszkolaki uczą się pływać pod okiem instruktorów nauki pływania – Zuzi Szołtysek i Mateusza Miodońskiego.