Ważnym celem przedszkola jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, a także kształtowanie umiejętności czytania i przygotowanie do nabywania umiejętności pisania.

Dlatego w przedszkolu Baby Planet każdego dnia prowadzimy podstawowe zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczo-ekologicznej, komunikacyjnej, społecznej, plastycznej, muzycznej i zdrowotnej.

Dziecko uczy się poprzez odkrywanie i przeżywanie. Odpowiednio prowadzone przez nauczyciela potrafi samodzielnie pokonywać trudności. W procesie dydaktycznym nauczyciele przedszkola pracują nie tylko metodami tradycyjnymi. Chętnie i często korzystają z metod aktywizujących.

Wczesna nauka czytania

Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej odbywa się dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi Agata Miodońska. 

Dziecięca matematyka

Metodę w edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej wprowadza w przedszkolu dwa razy w tygodniu Sandra Buchacz. Dziecięca matematyka obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne dzieci oraz ich orientację przestrzenną. Wspomaga kształtowanie świadomości własnego ciała i niewerbalne porozumiewanie się. Ćwiczenia rozwijają zdolności do rozpatrywania otoczenia z własnego punktu widzenia, z punktu widzenia drugiej osoby, jak również w odniesieniu do wybranego obiektu. Wspomagają one orientowanie się na kartce papieru z perspektywą posługiwania się planem i mapą.

Zajęcia artystyczne i muzyczno-rytmiczne

Zajęcia muzyczne z elementami rytmiki prowadzone są przez Joannę Bocką. W trakcie ćwiczeń ruchowych przy muzyce kształtuje się nie tylko wrażliwość muzyczna, ale też rozwija wyobraźnia i słownictwo. Zajęcia wpływają na rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny dzieci.

W trakcie warsztatów plastycznych przedszkolaki używając różnych technik artystycznych, ćwiczą koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnię, doskonalą sprawność manualną, kształtują wrażliwość estetyczną. Zajęcia są idealną okazją do wyrażania emocji. Zróżnicowane pod względem trudności i tematyki wspierają kreatywność, indywidualizm i pomysłowość przedszkolaków. Prowadzone są codziennie.

Przyjaciele Zippiego

To program promujący zdrowie i odporność psychiczną małych dzieci. Z naszymi przedszkolakami „na emocjach” pracuje raz  w tygodniu Joanna Szczecińska, dyrektor przedszkola.

Edukacja sportowa i zdrowotna

czytaj więcej

Edukacja językowa

czytaj więcej

Lego i multimedia

czytaj więcej

Przedszkole na wakacje

czytaj więcej

rocket icon

Nabór trwa

Wiemy, że nasze przedszkole jest wyjątkowe. Wiemy, że jeżeli się zdecydujesz, to nie zamienisz go na żadne inne.

Zapisz swoje dziecko już dziś

Chcę zapisać dziecko do przedszkola

Zapytaj o miejsca

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

ABY BYĆ NA BIEŻĄCO Z WYDARZENIAMI

w