Przedszkolaków uczymy języków obcych w atmosferze zabawy, wykorzystując ich naturalne predyspozycje do rozwijania umiejętności językowych. Korzystamy przy tym z klocków Lego (Lego Education) oraz metody TPR (Total Physical Response), odpowiadającej na stałą potrzebę dziecka, jaką jest ruch.

Metoda reagowania całym ciałem oparta jest na wrażliwości motorycznej dziecka. Dzięki TPR zajęcia poświęcone nauce języka obcego stają się atrakcyjniejsze. Rozwijamy umiejętność słuchania i rozumienia, zachęcając dzieci do reagowania na wypowiedziane przez nauczyciela zwroty i polecenia. Przedszkolaki codziennie, przez nawet 4 godziny, mają bezpośredni kontakt z językiem obcym, by całkowicie się w nim „zanurzyć”. Naszym celem jest bowiem zbudowanie długotrwałych podstaw językowych.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego są prowadzone w przedszkolu codziennie. Dwa razy w tygodniu z naszymi przedszkolakami bawi i uczy się po angielsku native speaker mr Yemi Ade. W pozostałe dni o angielskie słownictwo dzieci troszczy się Joanna Tałanda, lektorka języka angielskiego, która naucza metodą Mała Lingua.

Język francuski

Zajęcia z języka francuskiego prowadzone są metodą Mała Lingua dwa razy w tygodniu przez Joannę Tałandę, lektorkę języka francuskiego.

Metoda MAŁA LINGUA

Metoda MAŁA LINGUA została stworzona z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat. Oparta jest na autorskim motywie Rodzinie Blabbersów z Livendell – magicznej krainy, mieszczącej się w innym, kosmicznym wymiarze.

Na zajęciach wykorzystujących teatralizację z fabułą związaną z przygodami Blabbersów oraz umuzykalnienie, przedszkolaki uczą się używać pełnych struktur zdaniowych, przygotowują się do komunikacji w naturalnym środowisku językowym oraz rozwijają umiejętności „small talk”. Proces zapominania poznanych dotąd zasobów językowych podlega znacznemu ograniczeniu poprzez stały i konsekwentny system powtórzeń, co w efekcie determinuje mierzalny postęp językowy.

Autorski program umożliwia wprowadzenie na lekcjach języka obcego wiedzy o kulturze krajów świata i pokazuje, że język jest nie tylko wirtualnym narzędziem do komunikacji w klasie, ale przede wszystkim służy do porozumiewania się w świecie, jest  podstawowym narzędziem w dialogu międzykulturowym.

Kształcenie językowe

W codziennej pracy z dziećmi dbamy o ich świadomość językową i poprawną polszczyznę. Organizujemy wycieczki teatralne oraz spotkania z aktorami znanymi osobami, które czytają dla naszych przedszkolaków.

Edukacja sportowa i zdrowotna

czytaj więcej

Start na 6!

czytaj więcej

Lego i multimedia

czytaj więcej

Przedszkole na wakacje

czytaj więcej