Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Fundacja Let’s Go, właściciel witryny www.babyplanet.edu.pl zbiera, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników na stronie internetowej www.babyplanet.edu.pl. Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny i wszystkich produktów i usług oferowanych na www.babyplanet.edu.pl.

Dane osobowe

Możemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne użytkowników w różny sposób, w tym także, ale nie wyłącznie wtedy, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę, rejestrują się na niej, składają zamówienie, zapisują się do newslettera, odpowiadają na ankiety, wypełniają formularz, oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o, odpowiednio, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer ubezpieczenia społecznego. Użytkownicy mogą jednak odwiedzić naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie je nam przekażą. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych informacji identyfikacyjnych, chyba że mogłoby to uniemożliwić ich zaangażowanie w niektóre działania związane z witryną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące użytkowników, gdy korzystają z naszej strony. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera i dane techniczne o sposobie łączenia się Użytkowników z naszą witryną, na przykład o systemie operacyjnym i dostawcy usług internetowych oraz innych podobnych informacji.

Pliki cookies przeglądarki internetowej

Nasza strona może wykorzystywać „cookies”, aby podnieść satysfakcję użytkownika. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookies na twardym dysku dla celów ewidencji, a czasami do zbierania informacji o nich. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała ciasteczek lub ostrzegała, gdy ciasteczka są wysyłane. W takim przypadku należy pamiętać, że niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Fundacja może zbierać i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
– W celu poprawy obsługi klienta Informacje, które podajesz, pomagają nam lepiej spełniać twoje oczekiwania względem obsługi klienta i zapewnić ci bardziej efektywne wsparcie.
– Aby dostosować interfejs użytkownika Możemy korzystać ze zgromadzonych informacji do zrozumienia, jak nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów znajdujących się na naszej stronie.
– Aby poprawić naszą stronę Możemy korzystać z podanych przez ciebie informacji zwrotnych w celu udoskonalenia naszych produktów i usług.
– Aby zrealizować płatności. Możemy korzystać z informacji osobistych podanych przez użytkowników podczas składania zamówienia tylko do obsługi tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do świadczenia usługi.
– Aby przeprowadzić promocję, konkurs, ankietę lub wykorzystać inną funkcję strony
– Aby wysłać informacje Użytkownikom którzy zgodzili się, aby otrzymywać je na tematy naszym zdaniem będące dla nich interesujące.
– Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail
Możemy korzystać z adresu e-mail, aby wysyłać Użytkownikowi informacje i aktualizacje odnoszące się do jego zamówienia. Może być on również użyty w celu odpowiedzi na ich prośby, pytania i / lub inne wnioski. Jeśli Użytkownik zapisze się do listy mailingowej, będzie otrzymywać e-maile, które mogą zawierać informacje dotyczące firmy, aktualizacje, informacje związane z produktem lub usługą itp. Jeśli w jakimkolwiek momencie użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości, może to zrobić, korzystając ze szczegółowych instrukcji znajdujących się na dole każdego e-maila lub kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej strony.

Jak chronimy Twoje dane

Stosujemy odpowiednie praktyki oraz środki bezpieczeństwa w kwestii gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby chronić dane osobowe, nazwę użytkownika, hasło, informacje o transakcji oraz dane przechowywane na naszej stronie przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnianiem lub zniszczeniem.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie przekazujemy informacji identyfikacyjnych użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać ogólne zgromadzone informacje demograficzne niepowiązane z jakimikolwiek osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi gości i użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami do celów opisanych powyżej. Możemy korzystać z usług firm zewnętrznych w zakresie prowadzenia naszej firmy i strony lub zarządzania w naszym imieniu, takimi czynnościami jak wysyłanie biuletynów czy ankiet. Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim dla tych ograniczonych celów pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

Strony internetowe innych firm

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne treści na naszej stronie, które odwołują się do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści lub linków, które pojawiają się na tych stronach i nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stosowane przez strony internetowe powiązane z naszą stroną. Co więcej, te strony lub usługi, wraz z treścią i linkami w nich zawartymi, mogą się nieustannie zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych i polityki obsługi klienta. Przeglądanie i korzystanie z innych stron internetowych, w tym stron internetowych, które mają link do naszej strony, podlegają warunkom i politykom określonym na tych stronach.

Reklama

Reklamy pojawiające się na naszej stronie internetowej mogą być dostarczane do użytkowników przez partnerów reklamowych za pośrednictwem plików cookies. Te ciasteczka umożliwiają serwerowi reklam identyfikacje twojego komputera za każdym razem gdy wysyłają reklamę online aby zgromadzić anonimowe informacje o tobie i innych użytkownikach twojego komputera. Te informacje umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie sprofilowanych reklam, które ich zdaniem będą interesujące dla użytkownika. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy wykorzystywania plików cookies przez reklamodawców.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Fundacja ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnej chwili. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian, aby pozostawać na bieżąco z informacjami dotyczącymi działań mających na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ma obowiązek okresowego przeglądu polityki prywatności i zapoznanie się ze zmianami.

Akceptację niniejszych warunków

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na tę politykę. Jeśli nie akceptujesz tej polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację tych zmian. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk tej witryny, lub korzystania z tej strony, prosimy o kontakt z nami.