Fundacja LET’S GO w okresie od 1 lipca 2018 r. do  31 sierpnia 2019 r. realizuje projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w  ramach:
Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do  dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –
konkurs nr RPSL.11.01.03-24-071H/17 pn. „Let’s go do przedszkola!”

Cel główny projektu:
Celem głównym Projektu jest udostępnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc fachowej opieki nad 40 dziećmi od 3 do 6 lat, w tym również dzieci z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności 2 os. w przedszkolu niepublicznym Baby Planet na terenie Miasta Sosnowiec w okresie 01.07.2018r.-31.08.2019 r, doposażenie placówki, wprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, podniesienie kwalifikacji 3 nauczycieli (3ki0M) oraz wydłużenie godzin pracy placówki. Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również niepełnosprawnych, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej. Podjęcie odpowiednich działań na etapie wychowania przedszkolnego jest niezwykle istotne w kontekście przyszłości systemu edukacji, ma bowiem pozytywny wpływ na lepszy start edukacyjny dzieci.

Wartość projektu: 842 577,51 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 716 190,88 zł.